เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

ข้อมูลจำนววนักศึกษา

ปีเข้า รับเข้า กำลังศึกษาอยู่(ภาคปกติ) กำลังศึกษาอยู่(ภาคเสาร์-อาทิตย์) จบการศึกษา ร้อยละ
2563 2,413 2,009 354 0 0
2562 2,650 1,642 437 0 0
2561 2,574 1,422 333 0 0
2560 2,906 1,530 323 0 0
2559 3,477 439 111 0 0
2558 3,733 26 30 0 0
2557 4,449 11 8 0 0
2556 4,771 6 10 0 0
2555 4,903 1 3 0 0
2554 4,842 0 0 0 0
2553 4,162 0 1 0 0