เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษา ร้อยละ
2563 914 914 0 0
2562 2,641 2534 0 0
2561 2,573 2096 0 0
2560 2,904 1930 0 0
2559 3,478 2012 120 3
2558 3,731 438 1,522 41
2557 4,449 59 2,148 48
2556 4,771 34 2,418 51
2555 4,897 16 2,478 51
2554 4,842 7 2,630 54
2553 4,162 1 2,184 52

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

ข้อมูลจำแนกเพศนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน
F 6,770
M 3,547

ข้อมูลจำนวนนศ.ตามจังหวัด ปี 2563