เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษา ร้อยละ
2563 1,896 1895 0 0
2562 2,642 2192 0 0
2561 2,573 1830 114 4
2560 2,905 1874 0 0
2559 3,478 1032 1,080 31
2558 3,731 94 1,836 49
2557 4,449 26 2,176 49
2556 4,771 21 2,428 51
2555 4,903 4 2,488 51
2554 4,842 2,637 54
2553 4,162 1 2,184 52

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

ข้อมูลจำแนกเพศนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน
F 6,041
M 3,159

ข้อมูลจำนวนนศ.ตามจังหวัด ปี 2563