เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษา ร้อยละ
2563 2,418 2388 0 0
2562 2,650 2060 0 0
2561 2,573 1752 115 4
2560 2,906 1854 0 0
2559 3,477 524 1,436 41
2558 3,733 52 1,862 50
2557 4,449 17 2,185 49
2556 4,771 17 2,439 51
2555 4,903 4 2,489 51
2554 4,842 2,637 54
2553 4,162 1 2,184 52

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

ข้อมูลจำแนกเพศนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน
F 5,921
M 3,075

ข้อมูลจำนวนนศ.ตามจังหวัด ปี 2563