เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษา ร้อยละ
2563 2,413 2397 0 0
2562 2,650 2101 0 0
2561 2,574 1761 115 4
2560 2,906 1850 0 0
2559 3,477 884 1,140 33
2558 3,733 68 1,852 50
2557 4,449 24 2,184 49
2556 4,771 17 2,433 51
2555 4,903 5 2,489 51
2554 4,842 2,637 54
2553 4,162 1 2,184 52

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

ข้อมูลจำแนกเพศนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน
F 6,143
M 3,234

ข้อมูลจำนวนนศ.ตามจังหวัด ปี 2563