เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จสส.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
44
2 จสส.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
3 ทศ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
4 ทศศ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
55
5 นต.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
6 นต.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
7 นวอ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
8 พฒ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
55
9 ภ.พฒ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
35
10 ภ.พฒ.632(ตรัง-ภูเก็ต ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
11 ภ.รปศ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
52
12 ภ.รปศ.632(ตรัง-ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
30
13 รปศ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
55
14 รปศ.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
55
15 รปศ.633 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
54
16 ศปส.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12
17 สทศบ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18 ออบ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
40
19 ออบ.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42