เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กต.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
1
3
2
2 คพธ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
1
2
13
3 ททบ.61(อังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
1
2
4 ททบ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
41
2
1
5 ททล.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
8
6 ธรร.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
2
10
7 ธรร.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
46
2
1
8 นศบ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
1
3
5
13
9 บช.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
1
2
10 บช.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
2
2
3
11 บทม.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
39
1
2
12 บทม.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
3
1
2
13 บทม.613 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
1
4
14 บธ.611 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
4
2
9
15 บธ.612 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
41
5
7
16 บธ.613 ไมซ์ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
1
1
2
17 ภ.กต.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
32
10
11
2
15
18 ภ.กต.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
10
1
19 ภ.คพธ.61 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
27
1
3
9
12
20 ภ.ททบ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
1
10
9
21 ภ.ททบ.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
20
1
2
10
3
22 ภ.นศบ.61 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
1
2
8
1
21
23 ภ.บช.61 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23
1
4
6
4
1
19
24 ภ.บทม.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
28
2
1
4
9
25 ภ.บทม.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
10
4
2
6
26 ภ.บทม.613 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23
2
2
3
13