เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กต.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
2
10
27
2 กต.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
8
3 คพธ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
3
5
27
4 ททบ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
43
4
1
5 ททบ.601(นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
2
3
7
6 ททบ.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
39
6
3
7 ททล.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
1
5
7
8 ธรร.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
2
1
10
9 ธรร.601(โครงการ 3 ร.) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ 3 ร สู่อนาคต)
27
1
9
2
8
10 ธรร.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
3
5
1
4
11 นศบ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
25
4
3
28
12 บช.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
3
2
17
13 บช.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
50
3
3
7
14 บทม.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
4
10
15 บทม.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
3
1
17
16 บทม.603 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
7
7
17 บธ.601(ปกก) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
49
3
3
17
18 บธ.602(ปกก.โครงการ ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
1
1
19 บธ.603(Mice) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
2
2
3
20 ภ.กต.60 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
29
1
10
1
28
21 ภ.คพธ.60 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
1
6
11
22 ภ.ททบ.60 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
42
13
3
7
1
23 ภ.นศบ.60 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
14
3
1
7
1
24
24 ภ.บช.60 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23
4
3
10
25 ภ.บทม.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
45
9
2
7
4
9
26 ภ.บทม.602(ตรัง-ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
1
1
5
1