เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
5
18
5
2 คก.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
3
17
3 คม.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
1
9
4 จทล.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
4
14
4
5 ชว.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
19
10
9
1
6 ตค.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7 ทสท.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
11
21
8 ภ.ทสท.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
7
2
16
9 ภ.ทสท.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
8
1
14
10 วคพ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
17
18
11 วส.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
2
21
5
12 สธศ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
2
8
13 สธศ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
2
5
2
14 อภ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
1
21
4