เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด นครราชสีมา คณะ ครุศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาการศึกษา 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 0 2561 0

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครราชสีมา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนทับปุดวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :