เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด นครนายก ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครนายก ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนวิชิตสงคราม 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :