เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 20 5 25
2558 45 22 49
2557 47 23 49
2556 47 25 53
2555 65 23 35
2554 40 23 57
2553 60 13 22

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 0 2 2
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเดชอุดม อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกีญามุดดีน สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563