เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 14 0 0
2562 15 0 0
2561 22 0 0
2560 25 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 14 11 13 8 0 46
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 7 2562 8 2561 11 2560 12 2559 -
พังงา 2563 3 2562 2 2561 5 2560 6 2559 -
ตรัง 2563 2 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สุโขทัย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 14 2562 15 2561 22 2560 25

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 5 2562 3 2561 3 2560 3 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประชาบำรุง (จังหวัดพัทลุง) พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประภามนตรี ๒ สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 13 2562 14 2561 22 2560 25