เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2562 11 0 0
2561 11 0 0
2558 1 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 9 8 0 0 17
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 10 2560 - 2559 -
ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 11

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธงธานี ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
Han Chiang High School - 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
Government of the District of Columbia,The office of the State Superintendent of education - 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
Weihui City Zhangwudian Middle School - 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 11