เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 12 0 0
2562 25 0 0
2561 25 0 0
2560 37 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 11 22 15 21 0 69
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 1 2562 7 2561 6 2560 10 2559 -
พังงา 2563 3 2562 10 2561 3 2560 7 2559 -
กระบี่ 2563 3 2562 2 2561 5 2560 4 2559 -
ตรัง 2563 1 2562 2 2561 3 2560 8 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 2 2561 4 2560 4 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 2 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครนายก 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 12 2562 25 2561 25 2560 37

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 5 2561 1 2560 3 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 4 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 2 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 4 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละอุ่น ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 25 2561 25 2560 37