เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จสส.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
44
2
6
2
2 ทศ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
3
1
5
3 ทศศ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
1
9
4
4 นต.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
4
4
8
5 นต.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
2
4
14
6 นวอ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
2
3
10
7 พฒ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
46
1
1
1
1
8 ภ.พฒ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
43
14
6
9 ภ.พฒ.612(ตรัง-ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
25
1
5
6
10 ภ.รปศ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23
1
6
9
1
11 ภ.รปศ.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
1
3
6
1
3
12 รปศ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
4
1
11
13 รปศ.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
3
1
13
14 รปศ.613 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
1
3
10
15 ศปส.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
4
1
16 สทศบ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
1
17 อ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
35
1
4
7
18 อ.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
2
3
10