เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จสส.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
15
4
7
9
2 จสส.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
22
5
2
9
3 ทสส.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
21
18
13
4 นต.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
25
2
10
18
5 นวอ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
12
1
7
2
2
3
24
6 นวอ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
21
8
3
3
6
9
7 พฒ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
29
1
13
8 พฒ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
22
3
1
18
9 ภ.พฒ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12
22
3
22
10 ภ.พฒ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11
27
3
15
11 ภ.รปศ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
1
14
25
1
15
12 ภ.รปศ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13
25
1
17
1
13 ภ.รปศ.583 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
15
22
1
17
14 ภ.รปศ.584(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
8
19
20
15 รปศ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
5
34
1
2
4
16 รปศ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
36
1
9
17 รปศ.583 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
31
2
1
1
7
18 ศก.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
9
5
11
1
8
15
19 ศปส.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
3
17
8
20 สทศ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
2
22
1
19
21 อ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
4
33
6
12
22 อ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
2
33
3
5
11