เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ART 622 นักศึกษาต่างชาติ ปริญญาตรี 4 ปี
1
2 จสส.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
1
1
14
3 จสส.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
1
3
4 ทศ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
1
2
5 ทศศ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
1
5
6
6 นต.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
1
1
1
2
10
7 นต.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
3
4
1
10
8 นวอ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
3
11
9 พฒ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
1
1
3
1
2
10 ภ.พฒ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
39
6
2
11 ภ.รปศ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
32
1
4
5
12 ภ.รปศ.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
33
1
3
5
1
13 ภ.รปศ.623(ตรัง-ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
25
1
4
14 รปศ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
44
2
1
6
15 รปศ.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
44
1
3
4
16 รปศ.623 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
50
1
1
17 ศปส.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
1
18 สทศบ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
1
2
19 อ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
40
3
3
8
1
20 อ.622(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
4
6
6
1