เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จสส.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
1
1
6
14
6
13
2 จสส.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
1
28
5
8
3 ทสส.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
4
19
10
11
4 นต.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
1
2
11
7
1
18
5 นต.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
2
13
7
17
6 นวอ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
12
2
3
12
7 นวอ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
6
4
2
9
8 พฒ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
32
1
13
9 พฒ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
2
34
3
8
10 ภ.พฒ.59 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15
14
24
2
28
3
11 ภ.รปศ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24
3
2
10
2
32
12 ภ.รปศ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
32
2
19
17
13 ภ.รปศ.593(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
4
1
6
1
15
14 รปศ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
38
1
12
15 รปศ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
2
2
30
3
9
16 รปศ.593 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
2
1
37
1
7
17 รปศ.594 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
2
1
35
1
1
10
18 ศก.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
7
4
2
2
20
2
19 ศปส.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
2
11
7
15
20 สทศ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
5
1
12
21 อ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
3
26
3
12
22 อ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
1
2
24
2
7