เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จสส.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
16
4
1
10
2 จสส.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
13
3
14
3 ต.รปศ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4 ทสส.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
22
23
2
21
5 นต.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
18
1
27
1
6 นต.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
16
7
1
2
25
7 นวอ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
10
7
18
8 นวอ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
8
15
1
1
21
9 พฒ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
18
3
24
10 พฒ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
23
3
1
23
11 ภ.นต.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
14
1
13
12 ภ.นวอ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
3
10
7
4
39
13 ภ.พฒ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
12
11
1
1
25
14 ภ.พฒ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
14
1
31
15 ภ.รปศ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5
2
18
19
14
16 ภ.รปศ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
18
18
1
19
17 ภ.รปศ.573(ตรัง+กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
18
21
26
18 รปศ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
39
1
9
19 รปศ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
5
31
2
11
20 รปศ.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
34
3
8
21 ศก.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
15
7
8
1
27
22 ศปส.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
19
7
12
23 สทศ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
23
22
24 อ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
4
33
3
14
25 อ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
38
2
1
7