เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด นครราชสีมา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2563 1 2562 - 2561 -
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 1 2561 0

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครราชสีมา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนเกาะสมุย 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 1

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :