เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ขอนแก่น ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 2 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 5

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ขอนแก่น ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 5

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :