เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด นครราชสีมา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 1 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 1 2562 - 2561 1
วิทยาการจัดการ 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 4 2562 1 2561 1

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครราชสีมา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนเกาะสมุย 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์(โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 4 2562 1 2561 1

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :