เมนูหลักWarning: ociexecute() [function.ociexecute]: ORA-00936: ไม่มีเอ็กซ์เพรสชัน in C:\AppServ\www\outhouse\eis\page\student\student_province.php on line 80

Warning: oci_fetch_array() [function.oci-fetch-array]: ORA-24374: ไม่มีการ define ก่อนการดึงข้อมูลหรือรันและดึงข้อมูล in C:\AppServ\www\outhouse\eis\page\student\student_province.php on line 81

รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี


Warning: ociexecute() [function.ociexecute]: ORA-00936: ไม่มีเอ็กซ์เพรสชัน in C:\AppServ\www\outhouse\eis\page\student\student_province.php on line 122

Warning: oci_fetch_array() [function.oci-fetch-array]: ORA-24374: ไม่มีการ define ก่อนการดึงข้อมูลหรือรันและดึงข้อมูล in C:\AppServ\www\outhouse\eis\page\student\student_province.php on line 124
ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ยอดรวมทั้งหมด

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี


Warning: ociexecute() [function.ociexecute]: ORA-00936: ไม่มีเอ็กซ์เพรสชัน in C:\AppServ\www\outhouse\eis\page\student\student_province.php on line 215

Warning: oci_fetch_array() [function.oci-fetch-array]: ORA-24374: ไม่มีการ define ก่อนการดึงข้อมูลหรือรันและดึงข้อมูล in C:\AppServ\www\outhouse\eis\page\student\student_province.php on line 217
ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ยอดรวมทั้งหมด

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :