เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 103 36 35
2558 140 89 64
2557 150 96 64
2556 110 64 58
2555 48 25 52

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 0 11 11
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 47
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 16
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 14
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 8
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 7
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 13
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 9
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 6
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
Government of the District of Columbia,The office of the State Superintendent of education - 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพานพร้าว หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563