เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ)

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2560 23 0 0
2559 15 7 47
2558 18 9 50
2556 2 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 11 1 12
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 8 2559 11
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 1
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กาญจนบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
Han Chiang High School - 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
Mountainview High School - 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562